MEI-46200 Tuotekehitys ja tuoteperheet, 5 op
Product Development and Product Families

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46200 2018-01 3 - 4 Tero Juuti
Timo Lehtonen
Jarkko Pakkanen
Kaksi vaihtoeehtoista suoritustapaa
Osaamistaidon näyttö Modular Challenge suunnittelutehtävässä (arvosanat 1-5)
Kiitettävät, erittäin hyvät tai hyvät tiedot exam-verkkotentistä, joilla saa kurssin arvosanat (1-3)
Korkeammat arvosanat 4 ja 5 voi saada vain osallistumalla Modular Challenge suunnittelutehtävään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot toimimiseen modulaarisessa sekä tuoteplatformipohjaisessa tuotekehityksessä. Opiskelija oppii tuntemaan liiketoimintalähtöisen tuotekehityksen menetelmiä ja saa harjoitusta niiden käytössä. Kurssilla opetettavia menetelmiä on käytetty menestyksellisesti suomalaisten yritysten tuotekehityksessä, tutkimushankkeissa ja diplomitöissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. KOKONAISNÄKEMYS Tuoteperheajatteluun perustuvan kokonaisnäkemyksen muodotaminen. Mitä tarkoittaa, kun ei enää kehitetä vain yhtä tuotetta kerrallaan.   Tuoteperhe yrityksen strategisena tukijalkana. Volkswagenin modulaarinen strategia ja MQB-platformin tekniset ratkaisut.  Tuotteiston rakenteellistamisesta seuraavan arvontuoton laskeminen. 
2. TUOTERAKENNETEKNIIKKA Perusteet tuoteperheiden ja tuotemodulaarisuuden ymmärtämiseen. Vakiointiin, baukastensystem-ajatteluun ja modulaarisuuteen perustuvien tuoteperheiden tunteminen: Vakioinnin eri tyypit. Baukasten järjestelmän säännöt. Modulaarisen tuoteperheen viisi peruslementtiä.  Baukstensystem-ajattelun historia ja Karl-Heinz Borowskin pioneerityö tuoterakennetutkimuksen alalla.  Saksalaisten yritysten tuotejattelu- ja baukastensystem sovellukset. 
3. KEHITYSMENETELMÄT Uusimpien tuoteperheiden kehittämismenetelmien tunteminen. Brownfield -menetelmän vaiheiden osaaminen.  Ruotsalainen kehitysmenetelmä modular function deployment.  Tanskan teknisen yliopiston tuoteperheiden luomiseen kehittämät menetelmät. 
4. TOIMINTATAPA Tuoteperheisiin ja modulaarisuuteen perustuvien liiketointamallien kuten konfigurointi ja tuotealusta-ajattelun tunteminen.   Tuotekhityksen organisaatiomallit. Esimerkkeinä Scania, Volvo trucks, Hewlett Packard ja Nokia Mobile Phones.  Organisoituminen ja liiketoimintasopimusmalit erilaisia tuoterekenteita käytettäessä. Esimerkkinä meriteollisuus. 
5. TUTKIMUS Modulaarisuustutkimuksen nykytilan tutkimuskysymykset esimerkiksi: "Toimintolähtöisyys vs. tuoteympäristölähtöisyys -dilemma".   Laskennallisiin tai toimintolähtöisiin menetelmiin perustuvien tuoteperheiden kehittämismenetelmien perusteet.  Luentomateriaalissa referoidut 70 näihin aiheisiin kehitettyä menetelmää. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Tutkimus   Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family in an Environment benefitting of Variability based on Commonality   Jarkko Pakkanen         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Vaikka kurssi tukee koneensuunnittelun- ja tuotekehityksen opintokokonaisuutta, se on toteutettu siten, että sen voi suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena ilman erityisiä esitietoja.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-46200 Tuotekehitys ja tuoteperheet, 5 op MEI-46201 Modulaaristen tuotteiden suunnittelu, 5 op  
MEI-46200 Tuotekehitys ja tuoteperheet, 5 op MEI-31400 Modulointi, 5 op  

Päivittäjä: Ojala Nina, 12.03.2018