TTA-75010 Tuotantostrategia, 4 op
Operations Strategy

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Heikkilä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-75010 2018-01 1 - 2 Jussi Heikkilä
tentti, harjoitustyö, harjoitustyön esitystilaisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotannon strategian ja yrityksen strategian välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija tuntee tuotantostrategian laatimisprosessin sekä osaa tuotantostrategian eri osa-alueiden sisällön. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantostrategiaa koskevia näkemyksiä ja pystyy arvioimaan valitsemansa yrityksen tuotantostrategiaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Strategia ja tuotantostrategia, kurssin käytännön järjestelyt ja harjoitustyöohjeistus     
2. Tuotanto osana globaalissa taloudessa kilpailevien yritysten toimintaa      
3. Tuotanto muuttuvassa toimintaympäristössä: epäjatkuvuus ja epävarmuuden operatiivinen hallinta      
4. Tehdäkö itse vai ostaako muilta: toimittajaverkoston kasvava merkitys      
5. Tehtävänjako, yhteistyö ja tuotannon sijaintipäätökset      
6. Tuotanto yrityksen kilpailukyvyn lähteenä     
7. Vierailuluento (ajankohta saattaa muuttua)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti arvioidaan numeerisesti 0-5 Harjoitustyö arvioidaan numeerisesti 0-5 Kurssiarvosana = 50%*tentti + 50%*harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Tuotanto murroksessa   Heikkilä, J. & Ketokivi, M.   978-952-14-1519-7     2013   Kyllä   
Lehti   1995. Alternative paradigms for manufacturing strategy. International Journal of Operations & Production Management, 15(4): 5-16   Voss, C. A       kirjastossa nettilehti   Kyllä   
Lehti   2002, Challenges posed to operations management by the "new economy", Production and Operations Management, 11(1), 21-32   Hayes, R.H       kirjastossa nettilehti   Kyllä   
Lehti   2005, Paradigms of manufacturing strategy re-visited, International Journal of Operations and Production Management, 25(12), 1223-1227   Voss, C.A       kirjastossa nettilehti   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-62036 Strategic Management Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Myös aiempien vuosien opintojaksoTETA-1406 Operations Management soveltuu esitiedoksi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-75010 Tuotantostrategia, 4 op TETA-5400 Tuotantostrategiat, 4 op  
TTA-75010 Tuotantostrategia, 4 op TTA-75011 Tuotantostrategia, 5 op  

Päivittäjä: Heikkilä Jussi, 04.06.2018