TTA-65030 Teknologian ennakointi, 4 op
Technology Foresight

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen, Johanna Kirjavainen, Akseli Lahdensuo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-65030 2018-01 4 Johanna Kirjavainen
Saku Mäkinen
Kaksi harjoitustyötä, osallistuminen kahteen purkutilaisuuteen (n. 1h) ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää teknologian ennakoinnin merkityksen ja potentiaaliset hyödyt. Opiskelija tuntee teknologian ennakoinnin a) keskeisen sisällön, b) tyypillisimpiä menetelmiä ja c) käyttökohteita ja rajoituksia sekä kykenee soveltamaan näitä case-analyyseissä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosteluperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-65030 Teknologian ennakointi, 4 op TETA-5530 Teknologian ennakointi, 4 op  
TTA-65030 Teknologian ennakointi, 4 op TTA-65031 Teknologian ennakointi, 5 op  

Päivittäjä: Mäkinen Saku, 13.06.2019