TTA-18010 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen jatko-opintojakso, 2-8 op
Changing Subject Postgraduate Course on Industrial Management

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan vaihtuvin teemoin. Suoritusvaatimukset ja muut toteutuskerroittaiset tarkemmat tiedot kuten aikataulu ilmoitetaan erikseen ennen kutakin toteutuskertaa.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-18010 2018-01 - Saku Mäkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson yleisenä tavoitteena on laajentaa ja/tai syventää osallistujien tietämystä jostakin (toteutuskerroittain vaihtuvasta) teollisuustalouden teemasta.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosteluperusteet määritellään toteutuskerroittain.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakson esitietovaatimus on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-18010 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen jatko-opintojakso, 2-8 op TETA-9050 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen jatko-opintojakso, 2-8 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 21.03.2018