TLO-45021 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op
Scientific Foundation of Futures Studies

Toteutuskerta TLO-45021 2018-01

Kuvaus

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Opetus

Periodi 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Markus Pöllänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina.


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali Opintojakson sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava materiaali Suomi Ei