TLO-28000 Liikenne- ja kuljetustekniikan jatko-opintoseminaari, 3 op
Doctoral Seminar in Transport Engineering

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Heikki Liimatainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-28000 2018-01 1 - 4 Heikki Liimatainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa liikenne- ja kuljetusjärjestelmien tutkimuksessa hyödynnetyt yleisimmät tutkimusmenetelmät ja osaa etsiä eri menetelmiin liittyvää tietoa. Opiskelija osaa arvioida eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta omaan väitöstutkimukseensa ja soveltaa tutkimusmenetelmiä omassa väitöstyössään. Opiskelija osaa hankkia tietoja väitöstutkimuksensa aiheesta olemassa olevasta kirjallisuudesta ja osaa suunnata tutkimustaan kirjallisuuden perusteella. Opiskelija osaa kirjoittaa rakenteeltaan ja tasoltaan tieteelliseen aikakausilehteen julkaistavaksi tarjottavaksi kelpaavan artikkelin väitöskirjansa aihealueelta.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Vähintään yhden liikenne- ja kuljetusjärjestelmien tutkimuksessa sovellettavan tutkimusmenetelmän esittely tutkimusesimerkin avulla muille opintojaksoon osallistuville. Läsnäolo yli 2/3 oppimistapahtumissa. Systemaattisen kirjallisuustutkimuksen tekeminen väitöskirjan aiheesta. Tutkimusartikkelin kirjoittaminen ja lähetys journaaliin yksin tai tutkimusryhmässä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-25040 Liikennetutkimukset ja -mallit Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-28000 Liikenne- ja kuljetustekniikan jatko-opintoseminaari, 3 op LIKU-9100 Liikenne- ja kuljetustekniikan jatko-opintoseminaari, 3 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018