TLO-25040 Liikennetutkimukset ja -mallit, 5 op
Transport Research and Models

Toteutuskerta TLO-25040 2018-01

Kuvaus

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraava toteutuskerta on lukuvuonna 2019-2020. Mikäli sinulla on tarve suorittaa opintojakso lukuvuoden 2018-2019 aikana, ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöihin.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Heikki Liimatainen, Hanne Tiikkaja

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tentti ja aktiivinen osallistuminen opintojakson harjoitustöihin. Harjoitustyöt tehdään luentojen teemoihin liittyen opintojakson kuluessa. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy tenttituloksen ja harjoitustyöpisteiden perusteella.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat