RAK-99908 Other Studies, 1-15 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-99908 2018-01 - Matti Pentti

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018