RAK-39320 Teräsrakenteiden jatkokurssi jatko-opiskelijoille, 5 op
Steel Structures Advanced Course for Post-graduates

Lisätiedot

Luennoidaan joka toinen vuosi. Ei luennoida lukuvuonna 2018-2019.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Kristo Mela

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-39320 2018-01 - Kristo Mela

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa ohutlevyrakenteita sekä muita vaativia teräsrakenteita liitoksineen. Opiskelija osaa muotoilla ja ratkaista optimointitehtäviä tyypillisille teräsrakenteille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teräsrakenteiden liitokset: liitosten vaikutus kehien toimintaan, Eurokoodin komponenttimenetelmä, erilaisten liitosten analysointi ja mitoitus     
2. Ohutlevyrakenteet: kylmämuovattujen teräsrakenteiden erityispiirteitä, sandwich-paneelien analysointi ja mitoitus, kantavien muotolevyjen ja orsien mitoitus.     
3. Teräsrakenteiden optimointi: optimointiteorian peruskäsitteet ja ratkaisumenetelmiä, optimointitehtävän asettaminen tyypillisille teräsrakenteille.     
4. Korkealujuusteräkset: erityispiirteitä, Eurokoodin asettamat vaatimukset, käyttö rakentamisessa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin ja harjoityön perusteella. Tentin painoarvo on 2/3 kurssin arvosanasta. Kurssiin kuuluu 2 harjoitustyötä, joiden yhteinen painoarvo on 1/3 kurssin arvosanasta. Ydinaineksen hallitseminen hyvin riittää arvosanaan 3. Tentti ja harjoitustyö arvostellaan erikseen ja kokonaisarvosana määritettään painottamalla molempia. Jatko-opiskelijoille kuuluu myös jaettujen liittyvien artikkeleiden hyvä hallinta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-33000 Plastisuusteoria Suositeltava    
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi Suositeltava    
RAK-33030 Rakenteiden stabiilisuusteoria Suositeltava    
RAK-33300 Teräsrakenteet Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018