RAK-39320 Teräsrakenteiden jatkokurssi jatko-opiskelijoille, 5 op
Steel Structures Advanced Course for Post-graduates

Toteutuskerta RAK-39320 2018-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Kristo Mela

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Kohderyhmät

Jatkotutkinto-opiskelijat