RAK-33030 Rakenteiden stabiilisuusteoria, 6 op
Stability Theory of Structures

Lisätiedot

Luennoidaan joka toinen vuosi. Luennoidaan keväällä 2019.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Jari Mäkinen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu ilmiöön, jossa kimmoisen rakenteen jäykkyys tai kantokyky äkillisesti pienenee. Ilmiö esiintyy usein korkealujuuksisten materiaalien yhteydessä, kuten teräsrakenteilla. Stabiilisuusanalyysin perusteet esitellään sauvarakenteita tutkimalla, jolloin opiskelija pystyy oppikurssin suoritettuaan määrittämään sauvan kriittisen kuorman tai arvion sille nurjahdus-, vääntönurjahdus- ja kiepahdustilanteessa. Opintojaksolla opiskelija tutustuu lisäksi kimmoisten pintarakenteiden kuormankantokyvyn määrittämiseen eri menetelmillä. Kantokyvyn menetyksestä tasopintarakenteilla (levy tai laatta) ja kuorilla käytetään nimeä lommahdus.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Stabiilisuuden tutkiminen yksinkertaisilla sauvamalleilla. Lineaarisen nurjahdustehtävän analyyttinen ratkaisu ja ratkaisu elementtimenetelmällä.      
2. Kimmoisesti tuettu sekä kimmoisella alustalla oleva sauva. Kehärakenteiden ratkaiseminen.     
3. Vääntönurjahdus, kiepahdus ja yleinen avaruusnurjahdus.     
4. Laatan ja jäykistetyn laatan lommahdus. Kuoren lommahdus.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti kurssin päätyttyä. Hyväksyttävä suoritus vaatii 8 pisteen vastauksen 20 pisteen tentissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste     Tuomala, M         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31020 Rakenteiden mekaniikan perusteet Suositeltava    
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33030 Rakenteiden stabiilisuusteoria, 6 op RAK-33031 Rakenteiden stabiilius, 5 op  
RAK-33030 Rakenteiden stabiilisuusteoria, 6 op RTEK-2151 Rakenteiden stabiilisuusteoria, 6 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018