RAK-33020 Rakenteiden mekaniikan sovellutuksia, 6 op
Applications in Structural Mechanics

Lisätiedot

Luennoidaan joka toinen vuosi. Luennoidaan lukuvuonna 2018-2019.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jari Mäkinen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakenteiden ja rakennusten jäykistämiseen, kerrospalkkien toimintaan sekä yksinkertaisten levy- ja kuorirakenteiden analysointiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista matalien ja korkeiden rakenteiden siirtymät ja jännitykset vaakakuormista. Hän kykenee mitoittamaan joustavalla liitoksella yhdistetyt kerrospalkit (esim. sandwich-palkki). Näiden lisäksi opiskelija pystyy analysoimaan yksinkertaisia levy- ja pyörähdyskuorirakenteita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakenteiden jäykistäminen. Yhdistetyn sauvan vääntö.     
2. Levytehtävien teoriaa. Pyörähdyssymmetristen kuorten kalvotila.      
3. Pyörähdyssymmetristen kuorten reunahäiriöongelma. Yleisen kuoren kalvotila.     
4. Vaihtuva-aiheinen ongelma ja sen ratkaisuperiaatteet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti kurssin päätyttyä. Hyväksyttävä suoritus vaatii 8 pisteen vastauksen 20 pisteen tentissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste     Tuomala, M.         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31020 Rakenteiden mekaniikan perusteet Suositeltava    
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33020 Rakenteiden mekaniikan sovellutuksia, 6 op RTEK-2131 Rakenteiden mekaniikan sovellutuksia, 6 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018