RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito, 5 op
Rehabilitation and Maintenance of Road Structures

Toteutuskerta RAK-23340 2018-01

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento, Tentti, Vierailuluento, Harjoitukset, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Pauli Kolisoja

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Nykyaikaisessa tierakenteen parantamisen suunnitteluohjelmistoympäristössä tehtävän harjoitustyön hyväksytty suoritus ja tentti luennoista, luennoilla jaetusta opetusmateriaalista ja kurssikirjoista.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat , Rakennustekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Opetus järjestetään intensiiviopetuksena esim. to-pe. Harjoitukset järjestetään tietokoneluokassa.

Suunnitteluharjoitus Thu 28.02.2019 16:00 - 16:00
Tentti Tue 11.12.2018 13:00 - 16:00
Tentti Mon 11.02.2019 17:00 - 20:00
Tentti Tue 26.03.2019 17:00 - 20:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/GL/01 (*) Thu 11.10.2018 13:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/GL/01 (*) Thu 22.11.2018 13:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/GL/01 (*) Thu 29.11.2018 13:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 Thu 06.09.2018 13:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 Thu 13.09.2018 13:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 (*) Fri 14.09.2018 08:00 - 12:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 (*) Tue 02.10.2018 12:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 (*) Wed 03.10.2018 08:00 - 12:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 (*) Thu 01.11.2018 12:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 (*) Fri 02.11.2018 08:00 - 12:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 (*) Thu 15.11.2018 12:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 (*) Fri 16.11.2018 08:00 - 12:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/Lec/01 Thu 21.02.2019 09:00 - 10:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/E/01 Mon 19.11.2018 10:00 - 17:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/E/01 Tue 20.11.2018 11:00 - 14:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/E/01 Mon 17.12.2018 13:00 - 16:00
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito/E/01 Mon 14.01.2019 13:00 - 16:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Luennoilla jaettu opetusmateriaali Suomi Kyllä
Verkkokirja Rakenteen parantamisen suunnittelu Tiehallinto 2006 Suomi Kyllä
Verkkokirja Rakenteen parantamissuunnittelua edeltävät maatutkatutkimukset ja tulosten esitystapa - menetelmäkuvaus Tiehallinto 2004 Suomi Kyllä