RAK-19100 Rakennustekniikan jatko-opintoseminaari, 5-12 op
Post-graduate Seminar in Civil Engineering

Toteutuskerta RAK-19100 2018-03

Kuvaus

Rakennustuotannon ja -talouden jatko-opintoseminaari

Opetus

Periodi 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Kalle Kähkönen, Suvi Nenonen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

- Osallistuminen vähintään neljään (4) kuudesta (6) opiskelijavetoisesta seminaaritilaisuudesta
- Aineiston valinta, laatu, määrä, kriteerit, edustavuus
- Aineiston analysointi
- Oman väitöskirjan aineistoon liittyvä esitys suullisesti: jokainen osallistuja esittelee valitsemansa esityksen suullisesti muulle ryhmälle ja osallistuu aktiivisesti palautekeskusteluun.
- Esitys sisältää aineiston näkökulmasta oman väitöskirjan tai sen osan esittelyn, jossa tutkimussisältöjä, - menetelmiä ja ¿tuloksia perustellaan ja argumentoidaan

Lisätietoja toteutuksesta

Katso seminaarin tarkempi ohjelma liitetiedostosta.