RAK-19100 Rakennustekniikan jatko-opintoseminaari, 5-12 op
Post-graduate Seminar in Civil Engineering

Toteutuskerta RAK-19100 2018-01

Kuvaus

Maa- ja pohjarakennustekniikan jatko-opintoseminaari; teemana rata-, tie- tai pohjarakenteet

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Pauli Kolisoja, Tim Länsivaara

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Kohderyhmät

Jatkotutkinto-opiskelijat , Rakennustekniikka