TIE-30601 Turvallinen ohjelmointi, 5 op
Secure Programming

Lisätiedot

Ei toteutuskertaa lukuvuonna 2016-2017
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Marko Helenius

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-30601 2018-01 3 - 4 Marko Helenius

Osaamistavoitteet

Turvallisessa ohjelmoinnissa pyritään kriittisen virheen estämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa turvallisen ohjelmoinnin periaatteita ohjelmointityössä ja päätöksenteossa. Jatko-osassa opiskelija laajentaa turvallisen ohjelmoinnin omaa ja yhteisöllistä tietämystä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. turvallisen ohjelmoinnin suunnitteluperiaatteet   turvallisuusarkkitehtuuri, suunnittelu, ajatusmallit ja tarkistuslistat    
2. turvallisen ohjelmoinnin taito  haavoittuvuuksien välttäminen ja estäminen, turvallinen tietokantaohjelmointi   
3. haavoittuvuudet  puskuriylivuoto, looginen virhe   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Perusosa: Tentti ja harjoitukset Jatko-osa: Harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat Pakollinen    
TIE-30201 Tietoturva-arki Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-30601 Turvallinen ohjelmointi, 5 op TIE-30600 Turvallinen ohjelmointi, 3 op  

Päivittäjä: Torikka Mari, 14.03.2018