TIE-12206 Post-Graduate Seminar on Pervasive Computing, 1-8 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Timo D. Hämäläinen, Kaisa Väänänen, Kari Systä, Jarmo Takala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-12206 2018-06 1 - 4 Hannu-Matti Järvinen
Outi Sievi-Korte
Kari Systä
Seminar presentations by the participants, and other requirements to be announced.
TIE-12206 2018-08 1 Thomas Olsson
Seminar presentations by the participants, and other requirements to be announced.
TIE-12206 2018-09 1 - 2 Heli Väätäjä
Seminar presentations by the participants, and other requirements to be announced.
TIE-12206 2018-11 - Tommi Mikkonen
Sampo Suonsyrjä
Seminar presentations by the participants, and other requirements to be announced.

Osaamistavoitteet

To become familiar with timely advanced topics in the field.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. The contents of the course change annually based on available literature.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   High-Level Synthesis Blue Book   Michael Fingeroff   978-1450097246       No   
Lecture slides             No   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-12206 Post-Graduate Seminar on Pervasive Computing, 1-8 cr OHJ-1820 Postgraduate Seminar, 1-8 cr +
TKT-9636 Digital and Computer Systems Seminar, 3-6 cr
 

Päivittäjä: Torikka Mari, 09.03.2018