YHTTAY-62750 Johdatus graafiteoriaan, 5 op
Introduction to Graph Theory

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Petteri LaakkonenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-62750 Johdatus graafiteoriaan, 5 op MAT-62756 Graph Theory, 7 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 01.06.2018