KEB-23766 Molecular and Synthetic Biology II, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Ville Santala, Suvi Santala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-23766 2018-01 2 Ville Santala
Assignments on specific topics.

Osaamistavoitteet

After the course, the student is able to: - explain the methods and rationale of engineering of bacterial systems at DNA level. - apply modern bioengineering methods related to synthetic biology and metabolic engineering - design technically sound solution for cellular engineering tasks - thinks creatively and sees alternative solutions for bioengineering tasks

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. DNA technologies  Microbial cell factories   
2. Basics of synthetic biology methods  Construction and modulation of genetic circuits   
3. DNA assembly methods     
4. Genome engineering and editing methods     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

In the beginning of the course, teacher(s) and students together determine how the evaluation of learning is measured and what are the minimal requirements for completing the course.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Synthetic Biology - A Primer   Kitney (ed.)   978-1-78326-878-8       No   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-23758 Molecular and Synthetic Biology I Mandatory   1

1 . or corresponding courseVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-23758 Molecular and Synthetic Biology I, 5 cr +
KEB-23766 Molecular and Synthetic Biology II, 5 cr
KEB-23746 Molecular and Synthetic Biology, 8 cr  

Päivittäjä: Santala Ville, 25.12.2018