FYS-95016 Postgraduate Studies in Optoelectronics, 1-15 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Mika Valden

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-95016 2018-01 1 - 5 Mika Valden

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii suunnittelemaan ja ratkaisemaan jatkotutkintotasoisia, fotoniikkaan liittyviä materaalifysiikan, kemiallisen fysiikan, nanotieteen ja -teknologian ja pintatieteen tutkimusongelmia yhteisöllisesti jaettuun asiantuntijuuteen nojautuen pienryhmän tukemana.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakson sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti tohtorikoulutettavien oppimistavoitteet huomioiden.     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018