FYS-6106 Basic Semiconductor Technology, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Mircea Guina, Teemu Hakkarainen, Antti Tukiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-6106 2018-01 1 - 2 Mircea Guina
Teemu Hakkarainen
Antti Tukiainen
Passed exam in English (text book chapters 1-5 and 8).
Completion parts must belong to the same implementation.

Osaamistavoitteet

The student learns different aspects (terms, theory, basic working principles of devices, and applications) of the semiconductor technology related to the contents of the course and is able to apply this knowledge to the extent that is required in the examination.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. The basic properties and fabrication technologies of semiconductor materials (Si, GaAs)     
2. Energy bands of electrons in semiconductors. Charge carriers in semiconductors. Charge carrier lifetime, recombination, balance, diffusion and photoconductivity     
3. Semiconductor junctions and phenomena taking place at the junctions.      
4. Optoelectronic components: photodiode, LED, semiconductor laser, solar cell     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Course assessment is based on how well the student performs in the exam.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Solid state electronic devices   B.G. Streetman & S. Banerjee   978-0-13-149726-9       Yes   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-6106 Basic Semiconductor Technology, 5 cr FYS-6107 Physics of Optoelectronics, 5 cr  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018