FYS-5206 Optical Spectroscopy, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Juha Toivonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-5206 2018-01 3 - 4 Juha Toivonen
Passed homeworks and examination

Osaamistavoitteet

Students are able to describe phenomena that have an effect on atomic and molecular absorption and emission spectra at different spectral range, and further analyze the spectral information. Students are able to compare different methods used in advanced optical spectroscopy and analyze their performance in gas-phase sensing applications.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. 1. Basics of radiometry 2. Black body radiation and pyrometers 3. Rotational transitions 4. Vibrational transitions 5. Electronic transitions 6. Spectral broadening 7. Propagation of light in a medium 8. Spectrometers 9. Laser spectroscopy     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Modern Spectroscopy   J. Hollas   0470844167       Yes   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1400 Optiikka Advisable    

Tietoa esitietovaatimuksista
Basic optics.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018