FYS-3300 Ilmasto.nyt, 5 op
Climate.now

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Miikka Dal Maso, Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-3300 2018-01 3 - 4 Miikka Dal Maso
Heino Kuuluvainen
Projektitöiden ja oppimispäiväkirjan hyväksytty palautus

Osaamistavoitteet

Ilmasto.nyt on poikkitieteellinen kurssi ilmastonmuutoksen perusteista. Tavoitteena on, että kurssi sopii erilaisille opiskelijoille. Kurssin sisältönä ja tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä, siitä kuinka sitä voidaan ehkäistä/hillitä(mitigation) ja kuinka siihen voidaan sopeutua (adaptation). Tieteellisten perusteiden lisäksi tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutos-teemaa globaalina haasteena ja omaan alaan liittyvänä haasteena. Myös omaan vaikuttajuuteen ja etiikkaan liittyviä näkökulmia käsitellään.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet: ilmastojärjestelmän toiminta, sen historia ja tulevaisuus   Ihmistoiminnan päästöjen vaikutus ilmastojärjestelmään   Hiilijalanjälki  
2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset  Ilmastonmuutoksen vaikutukset elinkeinoelämässä   Ilmastonmuutoksen vaikutukset: konfliktit ja pakolaisuus 
3. Toimenpiteet: kuinka ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja siihen sopeutua  Kestävyysmuutos ja systeeminen muutosajattelu  Päästökauppa ja kansainväliset sopimukset 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Ilmasto.nyt verkkomateriaali           Ei   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Dal Maso Miikka, 25.04.2019