FYS-1550 Fysiikan seminaari, 1-3 op
Physics Seminar

Lisätiedot

Acceptable to post graduate studies with 2-3 cp, own oral presentation required.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Tapio Rantala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1550 2018-01 1 - 4 Tapio Rantala

Osaamistavoitteet

Tutustutaan eri tutkimusalueisiin seuraamalla asiantuntijain esitelmiä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Seminaarin tarkoitus on yleissivistävä:     
2. - tutustuttaa fysiikan merkitykseen ja rooliin monipuolisesti koko yhteiskunnassa     
3. - tutustuttaa opiskelijoita mahdollisiin kontaktihenkilöihin eri aloilla     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Riittävä osallistuminen seminaareihin.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali           Seminaariesitelmien aikataulu ja aiheet   Ei   

Tietoa esitietovaatimuksista
Ei esitietovaatimuksiaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1550 Fysiikan seminaari, 1-3 op FYS-1550 Fysiikan seminaari, 1-3 op  

Päivittäjä: Rantala Tapio, 31.08.2018