ARK-92000 Arkkitehtuurin teoria, 8 op
Theory of Architecture

Lisätiedot

Kirjallisuus ilmoitetaan luennolla. Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Pekka Passinmäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-92000 2018-01 3 - 4 Pekka Passinmäki
Aktiivinen osallistuminen luento- ja seminaarijaksolle ja harjoitustehtävän esittely ja luovuttaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää modernismin ja nykyarkkitehtuurin keskeisimpien teoreettisten suuntausten peruslähtökohdat ja kykenee tulkitsemaan niiden liittymistä laajempiin kulttuurisiin ilmentymiin. Hän on saanut perusvalmiudet teorioiden ja suunnittelun välisten suhteiden ymmärtämiseen ja arkkitehtuuriteoreettisen kirjallisuuden lukemiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksolla tarkastellaan arkkitehtuurin modernismin ja nykyarkkitehtuurin teorioita ja teorioiden historiallisia, filosofisia ja maailmankuvallisia taustoja. Kirjallisen ja kuvallisen esimerkkiaineiston pohjalta syvennetään ymmärrystä teorioiden ja suunnittelun välisestä suhteesta. Luennot koostuvat teemapäivistä, jotka on nimetty arkkitehtuuriteoreettisten suuntausten mukaan. Seminaarijaksolla käydään läpi opiskelijoiden tekemät harjoitustyöt ja keskustellaan niiden pohjalta.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-92000 Arkkitehtuurin teoria, 8 op AHT-9600 Arkkitehtuurin teoria, 8 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018