ARK-52400 Arkkitehtuuritutkimuksen perusteet, 3 op
Architectural Research, Basics

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, joilla on tarkoitus tehdä diplomityönään kirjallinen tutkielma ja/tai suorittaa perustutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja. Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Pekka Passinmäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-52400 2018-01 1 - 2 Pekka Passinmäki
Aktiivinen osallistuminen luentojaksolle ja hyväksytysti tehty harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut yleiskäsitys arkkitehtuuritutkimuksesta ja hänellä on perusvalmiudet tieteelliseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakso antaa perustiedot tutkijan työstä, tieteellisestä kirjoittamisesta sekä arkkitehtuurista tutkimuskohteena. Opintojaksolla käydään läpi tutkimusprosessin eri vaiheet tutkimuksen valmistelusta tekstin julkaisemiseen. Kurssin harjoitustyönä on oman diplomityön tai väitöskirjan tutkimussuunnitelman tekeminen.      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-52400 Arkkitehtuuritutkimuksen perusteet, 3 op AHT-7000 Arkkitehtuuritutkimuksen perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018