ARK-99908 Other Studies, 2-15 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-99908 2018-01 - Olli-Paavo Koponen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 13.03.2019