ARK-91300 Arkkitehtuurin laitoksen vaihtuva-aiheinen jatko-opintokurssi, 1-10 op
School of Architecture's Varying Topics Postgraduate Course

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-91300 2018-01 - Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

Arkkitehtuurin laitoksen vaihtuvan jatko-opintokurssin toteutuskerrat eroavat toisistaan sisällön ja tavoitteiden osalta ja määritellään kullekin toteutukselle erikseen..Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-91300 Arkkitehtuurin laitoksen vaihtuva-aiheinen jatko-opintokurssi, 1-10 op ARK-91306 School of Architecture's Varying Topics Postgraduate Course, 1-10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018