Porin diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma

Diplomi-insinöörin tutkinto (DI) on ylempi korkeakoulututkinto, jonka kokonaislaajuus on 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kaksi vuotta.

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman rakenne:

Täydentävät opinnot* 0-60 op
Yhteiset opinnot 0-20 op
Pääaine 30 op Sivuaine 20-30 op
Diplomityö ja kypsyysnäyte 30 op Vapaasti valittavat opinnot 0-30 op
* Täydentävät opinnot ovat osa suoraan DI-tutkinto-ohjelmaan valittujen tutkintovaatimuksia.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 4.4.2016