Opintojaksot

Opinnot järjestetään opintojaksoina, jotka mitoitetaan opintopisteen tarkkuudella. Yksi opintopiste vastaa 26 ja 2/3 tunnin työtä. Opintojaksojen opetusmuotoina voivat olla luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaarit, kirjallisuuteen perehtyminen, laboratoriotyöskentely, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu tai muu tarkoituksenmukainen tapa. Opintojaksojen osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan opetusmuodon edellyttämillä tavoilla. Opintojaksolla voi olla myös esitietovaatimuksia.

Tiedekunta vastaa tarjoamiensa opintojaksojen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

TTY:n Porin toimipisteen lukuvuosiaikataulu koostuu neljästä opetusperiodista, joista kaksi on syyslukukaudella (periodit 1 ja 2) ja kaksi kevätlukukaudella (periodit 3 ja 4) sekä kesäajasta. Jokaisessa periodissa on seitsemän opetusviikkoa ja periodien väleissä tenttiviikot. Pääsiäisvapaan osuessa neljännelle periodille on sen pituus kahdeksan kalenteriviikkoa.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 6.4.2017