PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op
Data Management and Databases

Toteutuskerta PLA-32602 2017-02

Kuvaus

Kurssi toimii johdantokurssina tiedonhallinnan keskeisiin menetelmiin ja teknologioihin. Keskeisiä oppimistavoitteita ovat mm. tietokannan mallintaminen ja looginen suunnittelu, relaatiotietokannan käsittely sekä tietovarastojen hyödyntäminen.

Kesäperiodin (touko-kesä 2018) toteutuksen opiskelu tapahtuu verkossa. Luentomateriaali perustuu syksyn 1. periodin toteutukseen. Luentokalvot, opetusvideot ja muu materiaali julkaistaan Moodlessa.

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Harri Keto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

HUOM! Kesäperiodin luennot ovat edellisen syksyn vidoita. Viikkotehtävä-vaihtoehtoa ei ole, joten kesä -periodin suoritusvaihtoehtona on vain Viopen verkkokurssi sekä sähköinen Exam -tentti. Tentti kattaa luentomateriaalin ja kurssin videot. Viopen tehtävä tulee tehdä 15.8 mennessä. Exam tentti on auki elokuun loppuun saakka.

Lisätietoja toteutuksesta

Huom! Kesäperiodilla 2018 kurssi on mahdollista suorittaa vain tenttimällä ja tekemällä Viope -verkkokurssin tehtävät. Opiskelu tapahtuu verkossa. Luentokalvot, linkki Viope -verkkokurssiin sekä opetusvideot ja muu materiaali löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Johdantoluento julkaistaan Moodlen kautta torstaina 17.5.


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Fundamentals of Database Systems, 6th edition tai uudempi R.Elmasri, S.B.Navathe Vain soveltuvin osin. Miltei täydellinen teoriakirja, joka sopii jo aiheeseen vähän perehtyneille ja enemmän aiheesta kiinostuneille. Ks. viittaukset luentokalvoista. Englanti Ei
Luentokalvot PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat Harri Keto Luentomateriaali jaetaan kurssi kotisivun kautta Moodlesta. Suomi Kyllä
Muu kirjallisuus Ilmoitetaan toteutuskerran alussa Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali SQL ja relaatiotietokannat Viope Viope "e-learning" -oppimisalustassa. Katso kirjaustumisohjeet kurssin Moodle-sivulta. Suomi Kyllä
Verkkokirja Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data Guy Harrison 9781484213308 Vain soveltuvin osin. Käyttö joissain luentoesimerkeissä. Sopii lisälukemiseksi aiheesta enemmän kiinnostuneille. Englanti Ei
Verkkokirja Beginning Database Design: From Novice to Professional Clare Churcher Vain soveltuvin osin. Sopii tukimateriaaliksi. Kirjaa käytetään joissain luentoesimerkeissä. Kts. viittaukset luentokalvoista. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Books24X7 Suomi Ei
Verkkokirja Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0 Daniel Linstedt and Michael Olschimke 9780128025109 Vain soveltuvin osin. Katso viittaukset luentokalvoista. Sopii lisälukemiseksi aiheesta enemmän kiinnostuneille. Verkkokirja. Book24x7. Suomi Kyllä
Verkkokirja Database Modeling and Design: Logical Design Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish ISBN:9780123820204 Vain soveltuvin osin. Kts. viittaukset luentokalvoista. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Books24X7. Englanti Kyllä
Verkkokirja Relational Database Design and Implementation, Fourth Edition Jan L. Harrington 9780128043998 Suositeltava verkkokirja (Books24x7), josta saa tukea kurssin kaikkiin aihealuesiin. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Englanti Kyllä