PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op
Data Management and Databases

Toteutuskerta PLA-32602 2017-01

Kuvaus

Kurssi toimii johdantokurssina tiedonhallinnan keskeisiin menetelmiin ja teknologioihin. Keskeisiä oppimistavoitteita ovat mm. tietokannan mallintaminen ja looginen suunnittelu, relaatiotietokannan käsittely sekä tietovarastojen hyödyntäminen.

Kurssi on mahdollista suorittaa joko tenttimällä tai osallistuen aktiivisesti toteutukseen. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Luentokalvot, opetusvideot ja muu materiaali julkaistaan Moodlessa, joten kursiin suoritus etäopiskeluna on periaatteessa mahdollista

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Harri Keto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Vaihtoehtoiset suoritustavat:
A. Luentoihin ja teoriaan perustuvat viikkotehtävät sekä Viopen SQL ja relaatiotietokannat -verkkokurssin tehtävät. Arvostellaan arvosanalla hyväksytty / hylätty
B. Sähköinen Exam-tentti sekä Viopen SQL ja relaatiotietokannat -verkkokurssin tehtävät. Arvostellaan arvosanalla 0 - 5.
Luennot eivät ole pakollisia kummassakaan vaihtoehdossa.

Kohderyhmät

Porin opiskelijat

PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/01 Thu 31.08.2017 16:00 - 19:00
PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/01 Thu 14.09.2017 16:00 - 19:00
PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/01 Thu 28.09.2017 16:00 - 19:00
PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/01 Thu 12.10.2017 16:00 - 19:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Fundamentals of Database Systems, 6th edition tai uudempi R.Elmasri, S.B.Navathe Vain soveltuvin osin. Miltei täydellinen teoriakirja, joka sopii jo aiheeseen vähän perehtyneille ja enemmän aiheesta kiinostuneille. Ks. viittaukset luentokalvoista. Englanti Ei
Luentokalvot PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat Harri Keto Luentomateriaali jaetaan kurssi kotisivun kautta Moodlesta. Suomi Kyllä
Muu kirjallisuus Ilmoitetaan toteutuskerran alussa Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali SQL ja relaatiotietokannat Viope Viope "e-learning" -oppimisalustassa. Katso kirjaustumisohjeet kurssin Moodle-sivulta. Suomi Kyllä
Verkkokirja Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data Guy Harrison 9781484213308 Vain soveltuvin osin. Käyttö joissain luentoesimerkeissä. Sopii lisälukemiseksi aiheesta enemmän kiinnostuneille. Englanti Ei
Verkkokirja Beginning Database Design: From Novice to Professional Clare Churcher Vain soveltuvin osin. Sopii tukimateriaaliksi. Kirjaa käytetään joissain luentoesimerkeissä. Kts. viittaukset luentokalvoista. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Books24X7 Suomi Ei
Verkkokirja Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0 Daniel Linstedt and Michael Olschimke 9780128025109 Vain soveltuvin osin. Katso viittaukset luentokalvoista. Sopii lisälukemiseksi aiheesta enemmän kiinnostuneille. Verkkokirja. Book24x7. Suomi Kyllä
Verkkokirja Database Modeling and Design: Logical Design Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish ISBN:9780123820204 Vain soveltuvin osin. Kts. viittaukset luentokalvoista. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Books24X7. Englanti Kyllä
Verkkokirja Relational Database Design and Implementation, Fourth Edition Jan L. Harrington 9780128043998 Suositeltava verkkokirja (Books24x7), josta saa tukea kurssin kaikkiin aihealuesiin. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Englanti Kyllä