Teknologia- ja projektiliiketoiminta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvin teknologia- ja projektiliiketoiminnan sekä niihin liittyvien innovaatioiden ja strategioiden tärkeimmät menetelmät, lähestymistavat ja johtamismallit.
- Opiskelija osaa käyttää näitä valmiuksia yritysten toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.
- Opiskelija pystyy toimimaan erityisesti projekti- ja teknologia-liiketoimintakehityksen tehtäväprofiileissa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-65026 Technology Strategy 4 op IV  
TTA-65030 Teknologian ennakointi 4 op IV  
TTA-75036 Management of Project Business 4 op IV  
TTA-75056 Industrial Service Systems 4 op IV  
TTA-75066 Project Business and Networks 4 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviin opintojaksoihin voi sisällyttää myös muiden tuotantotalouden DI-tutkinnon pääaineiden pakollisia opintojaksoja sekä soveltuvia vaihto-opintoja. Vaihto-opintojen sisällyttämisestä ole yhteydessä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-15150 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-6 op
TTA-15156 Changing Subject Course of Industrial Management 2-6 op
TTA-15170 Kasvuyritysten ekosysteemit 5 op
TTA-15190 Esimies- ja johtamisviestintä 5 op
TTA-45010 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 5 op
TTA-65076 Turning Technology into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 4 op
TTA-75010 Tuotantostrategia 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelman pääaineeksi. Kokonaisuus ei sovellu sivuaineeksi.

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 04.01.2018