TLO-35236 Information Security Management, 4 cr

Vastuuhenkilö

Karan Menon, Ilona Ilvonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35236 2017-01 2 - 3 Ilona Ilvonen
Karan Menon
Assignment and exam
Harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

After the course the student has a basic understanding of information security and the value of information to business. The student understands the process of managing information security and the role of information security policies in management. The student can apply this knowledge from the business perspective to the context of managing a company. The student is able to plan the implementation of an information security awareness program, and assess the state of information security in a company. Kurssin jälkeen opiskelijalla on peruskäsitys tietoturvallisuuden johtamisesta ja tietoturvallisuuden merkityksestä liiketoiminnalle. Opiskelija ymmärtää tietoturvallisuuspolitiikan käsitteen sisällön ja sen roolin yrityksen johtamisessa. Hän osaa arvioida yrityksen tietoturvallisuuden tilaa ja suunnitella kehittämistoimenpiteitä. Opiskelija osaa suunnitella tietoturvallisuuskoulutuksen toteutuksen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Information security policy and its role in business Tietoturvapolitiikka ja sen merkitys osana liiketoimintaa.  Assessing information security status. Using standards. Tietoturva-arvioinnin tekeminen. Tietoturvastandardien käyttö.  Current issues. Ajankohtaisia tietoturva-aiheita. 
2. Components of information security, especially organizational security. Characteristics of information. Tietoturvallisuuden osa-alueet, ulottuvuudet ja tarkastelunäkökulmat. Erityisesti hallinnollinen turvallisuus.  Legal issues of information security Tietoturvallisuuden juridisia näkökulmia.  Current issues of legislation Ajankohtaisia muutoksia lainsäädännössä 
3. Information security culture and awareness Tietoturvakulttuuri ja tietoturvatietoisuus  Information security training Tietoturvallisuuskoulutukset   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijaa arvioidaan ryhmässä tehtävällä harjoitustyöllä sekä tentillä. Saadakseen arvosanan kolme (3), tulee opiskelijan hallita kurssin keskeiset aihealueet hyvin.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Information Security FUNDAMENTALS   Peltier, T. ed.       2013   Yes   
Lecture slides             Yes   
Other literature   Articles           Yes   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-30101 Tietoturvallisuuden perusteet Advisable    
TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet Advisable    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35236 Information Security Management, 4 cr TITA-5300 Information Security Management, 4 cr  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 29.05.2018