TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 4 op
Industrial Service Operations and Innovations

Vastuuhenkilö

Sanna Nenonen, Eija Vaittinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-72020 2017-01 2 Sanna Nenonen
Eija Vaittinen
Tentti ja harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä teollisuuden palveluista, niiden moninaisuudesta ja merkityksestä yrityksille. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää palveluinnovoinnin ja palveluoperaatioiden johtamisen ja organisoinnin merkityksen sekä palveluinnovoinnin mahdollisuudet erityisesti teollisessa toimintaympäristössä. Lisäksi opiskelija osaa konseptoida teollisuuden palvelun ja tietää miten uusia teollisuuden palveluita voi kehittää.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teollisuuden palveluliiketoiminnan tausta, palveluiden moninaisuus teollisuuden näkökulmasta.   Eri sidosryhmien merkitys palveluliiketoiminnassa ja palveluinnovaatioissa.    
2. Uuden teollisen palvelun kehitysprosessin vaiheet ja hallinta, teollisten palveluiden konseptointi.   Teollisten palvelukehitysprojektien erityispiirteet ja toteutus.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti ja harjoitustyöt.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Teollisuustalouden perusteet tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 4 op TETA-2700 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 4 op  

Päivittäjä: Kolari Soila, 03.04.2017