TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 4 op
Industrial Service Operations and Innovations

Toteutuskerta TTA-72020 2017-01

Kuvaus

Kurssi perehdyttää opiskelijat teollisuuden palveluiden tärkeimpiin käsitteisiin, luonteeseen ja prosesseihin. Kurssin osaamistavoitteena on opiskelijoiden ymmärrys teollisuuden palveluista, niiden moninaisuudesta ja merkityksestä yrityksille. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää palveluinnovoinnin ja palveluoperaatioiden johtamisen ja organisoinnin merkityksen sekä palveluinnovoinnin mahdollisuudet teollisessa ympäristössä. Lisäksi opiskelija osaa konseptoida teollisen palvelun ja tietää, miten uusia teollisia palveluita voi kehittää.
Kurssin osana käsitellään teollisuuden palveluliiketoiminnan taustaa sekä palveluiden moninaisuutta teollisuuden näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi uuden palvelun kehitysprosessin vaiheita ja hallintaa sekä syvennytään palveluiden konseptointiin. Lisäksi käsitellään eri sidosryhmien merkitystä palveluinnovoinnissa ja tutustutaan palvelukehitysprojektien erityispiirteisiin ja toteutukseen.

Opetus

Periodi 2
Opetusmuodot Seminaari, Luento, Tentti
Vastuuhenkilö Sanna Nenonen, Eija Vaittinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tentti ja harjoitustyöt.

Kohderyhmät

Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Tuotantotalous

Tentti Thu 21.12.2017 13:00 - 16:00
Tentti Tue 20.02.2018 17:00 - 20:00
Tentti Tue 17.04.2018 17:00 - 20:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Lec/01 Wed 25.10.2017 14:00 - 16:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Lec/01 Wed 01.11.2017 14:00 - 16:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Lec/01 Wed 08.11.2017 14:00 - 16:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Lec/01 Wed 15.11.2017 14:00 - 16:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Lec/01 Wed 22.11.2017 14:00 - 16:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Lec/01 Wed 29.11.2017 14:00 - 16:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Sem/01 Tue 05.12.2017 14:00 - 16:00
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot/Sem/02 Tue 05.12.2017 16:00 - 18:00