TTA-52020 B2B-Markkinointi, 4 op
Business Market Management

Vastuuhenkilö

Tommi Mahlamäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-52020 2017-01 1 Tommi Mahlamäki
Hyväksytysti suoritettu tentti.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija teollisten tuotteiden markkinoinnin peruskäsitteisiin ja menetelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakasarvon luomista, tuottamista ja toimittamista. Lisäksi opiskelija on tutustunut teollisten tuotteiden liiketoimintaprosesseihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teollisten tuotteiden markkinoinnin perusteet.  Selittää asiakasarvon määritelmä ja luokitella tuotteet teollisten tuotteiden markkinoilla. Analysoida arvontuottamista, asiakassuhteita ja verkostoja globaalissa liiketoiminnassa.  Korostaa asiakasarvon merkitystä teollisten tuotteiden markkinoilla. 
2. Asiakkaan kokeman arvon ymmärtäminen.  Teollisten tuotteiden markkinoiden segmentointi, markkinatiedon hankkiminen ja hyödyntäminen, yritykset asiakkaina, markkinointitutkimukset, kilpailija-analyysi, asiakaspalaute, markkinointistrategian luominen.   
3. Arvon luominen asiakkaalle.  Tuotteistaminen, mukautuvan markkinatarjooman luominen, arvolähtöinen hinnoittelu, globaalin tarjooman hallinta, uuden tarjooman lanseeraus, markkinointikanavan hallinta.   
4. Arvon toimittaminen asiakkaalle.  Asiakassuhteiden luominen, asiakassuhteiden ylläpito, yhteistyö markkinointikanavan kanssa.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan tulee hallita teollisten tuotteiden markkinoinnin perusteet, hahmottaa erot kulutushyödemarkkinointiin sekä ymmärtää koko markkinointiprosessin toiminta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Business Market Management - Understanding, Creating and Delivering Value, 3.painos   Anderson, Narus ja Narayandas   978-0-13-208996-3       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-52020 B2B-Markkinointi, 4 op TETA-2300 Teollisten tuotteiden markkinointi, 4 op  

Päivittäjä: Kolari Soila, 03.04.2017