TTA-15090 Tutkimusmetodologia, 6 op
Research Methodology

Toteutuskerta TTA-15090 2017-01

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia empiiristen diplomitöiden toteuttamiseksi tuotantotalouden ja tietojohtamisen alueilla. Kurssi valmentaa myös systemaattisen, perustellun ja analyyttisen selvitystyön tekemiseen tuotantotalouden ja tietojohtamisen asiantuntijatehtävissä. Kurssin käytyään opiskelija 1) osaa selittää, mitä tutkimuksen tekeminen on ja mitä se vaatii; 2) osaa luokitella tutkimusotteita, selittää niiden toteutustapoja, tunnistaa niihin liittyviä haasteita ja vertailla tutkimusotteiden eroja; 3) osaa luokitella empiirisen tutkimuksen menetelmiä, tunnistaa niiden sovelluskohteita, käyttötapoja ja rajoitteita; 4) osaa perustella tutkimuksessa käytettämiään rajauksia, tutkimuskysymyksiä ja -menetelmiä; 5) osaa valita tutkimukselleen soveltuvat tutkimusmenetelmät, analysoida tutkimusaineistoa ja soveltaa muutamaa menetelmää käytännössä

Kurssi kattaa tutkimuksen suunnittelun, toteuttamisen, analyysin ja raportoinnin perusasiat, vaihtoehtoiset tutkimusotteet ja asetelmat sekä niihin liittyvät valinnat, tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset tiedonkeruumenetelmät ja niistä saatavan aineiston analysoinnin (haastattelu, kysely, havainnointi, prosessin mallinnus, dokumenttipohjainen analysointi, interventio ja kokeellinen tutkimus) sekä valikoitujen menetelmien harjoittelun käytännössä.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Monimuoto-opetus, Seminaari, Luento, Tentti, Harjoitukset, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Aki Jääskeläinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää, että tentti, harjoitustehtävä ja kaksi harjoitustyötä on suoritettu hyväksytysti.

Kohderyhmät

Tietojohtaminen , Tuotantotalous

Tentti Mon 26.02.2018 13:00 - 16:00
Tentti Wed 11.04.2018 17:00 - 20:00
Tentti Tue 02.10.2018 17:00 - 20:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/O/01 Fri 16.03.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/01 Mon 08.01.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Thu 11.01.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/01 Mon 15.01.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Thu 18.01.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/01 Mon 22.01.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Thu 25.01.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/01 Mon 29.01.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Thu 01.02.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/01 Mon 05.02.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Thu 08.02.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/01 Mon 12.02.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Thu 15.02.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/Sem/01 Fri 20.04.2018 10:00 - 16:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/E/01 Thu 15.03.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/E/03 Thu 15.03.2018 10:00 - 12:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/EG01/01 Mon 15.01.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/EG02/01 Mon 22.01.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/EG03/01 Mon 29.01.2018 08:00 - 10:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/EG01/01 Tue 20.02.2018 14:00 - 16:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/EG04/01 Thu 18.01.2018 11:00 - 13:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/EG06/01 Thu 01.02.2018 11:00 - 13:00
TTA-15090 Tutkimusmetodologia/EG03/01 Thu 22.02.2018 15:00 - 17:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Research methods for business students Saunders, Lewis & Thornhill 5. painos tai uudempi 2009 (myös 4. painos ok). Tenttialue on koko kirja poislukien luvut 3 (kirjallisuuskatsaus) ja 14 (tutkimuksen raportointi). Englanti Kyllä
Verkkolehti Case research in operations management, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22, No. 2, pp. 195-219. Voss, C., Tsikriktsis, Frohlich, M. Julkaisuvuosi 2002 Englanti Kyllä