TIE-30101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2 op
Information Security

Lisätiedot

Mitoitus edustaa arviota melko perusteellisesti työskentelevän ja hyvään arvosanaan tähtäävän opiskelijan käyttämästä ajasta. Tällä kurssilla esiintyy tentin ja osaamistavoitteen luonteen sekä vaihtelevan esitietämyksen vuoksi melko suurta varianssia läpipääsyyn tarvittavassa työmäärässä.

Vastuuhenkilö

Jukka Koskinen, Jarmo Harju

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-30101 2017-01 1 - 5 Jukka Koskinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita; - tuntee laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja; - osaa etsiä ja soveltaa lisätietoja, kun niitä myöhemmissä opinnoissa tarvitaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Uhkien kautta abstrahoitava tietoturvan käsitteellinen sisältö.  Ajattelutapa: "Mikä voi mennä vikaan?"   
2. Tietoturvaa tarvitsevien elämänalojen kautta abstrahoitava käsitteen ulottuvuus, eli tietoturvallisuuden osa-alueet.  Ajattelutapana tietoturvallisuuden huomioiminen jo järjestelmien suunnittelusta alkaen.   
3. Tietoturvallisuuden yleiset mekanismit ja periaatteet.   Kustannus-hyöty -ajattelu.   
4. Tietoturvatietämyksen keskeiset lähteet: standardit, ohjeistot ja lainsäädäntö.  Tietoturvatyö ja standardien käyttö sen perustana.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Suoritus ja arvostelu perustuu tenttiin, jossa on 60 monivalintatehtävää.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Kurssin kotisivu         Tätä kautta löytyy ohjeistus kurssin suorittamiseksi ja linkit kurssin muille alustoille ja materiaalikoosteisiin.   Ei   
Muu verkkomateriaali   Ilmoittautumis- ja harjoitussovellus Harpo   J. Koskinen       Tällä alustalla on myös harjoitustentti, joka on muodoltaan sama kuin todellinenkin.   Ei   
Muu verkkomateriaali   Linkitetty kurssin omaan aineistoon   Eri tekijöitä         Kyllä   
Verkkokirja   Kurssin oma verkkoaineisto   J. Koskinen       Tämä on "Maso-aineisto", jossa on nähtävissä myös osa tenttiin tulevista tehtävistä.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-03100 Tietoverkot ja tietoturva Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitieto on suoritettava ennen kurssialustalle (Harpo) ilmoittautumista (joka edeltää alkupisteiden keruuta, joka edeltää tenttiä).Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-30101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2 op TIE-30150 Johdatus tietoturvallisuuteen, 5 op  
TIE-30101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2 op TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Ketola Susanna, 30.03.2017