KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria, 2 op
Differential Scanning Calorimetry

Toteutuskerta KEB-64300 2017-01

Kuvaus

Opintojaksolla on 8 h teorialuentoja, 5 h laiteharjoituksia/opiskelija, laboratorioharjoitusten mittaustulosten koontikerta 2 h, joilla kaikilla on oltava läsnä, ja tentti. Luennoilla käytetään laitevalmistajan videopätkiä soveltuvin osin. - Will be lectured in English, if needed.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2017-2018.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Terttu Hukka

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Pakolliset luennot, DSC-käyrien tulkintaharjoitukset, DSC-laitteen käyttöharjoitukset (4 h/yksi krt/opiskelija 3 hengen ryhmissä), ja hyväksytysti suoritettu tentti luentomateriaalin ja laiteharjoitusten asioista. Kirjallinen, ryhmäkohtainen raportti laiteharjoituksesta.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Materiaalitekniikka , Science and Engineering, MSc (Tech) , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Luentomateriaali on saatavissa moodle2:ssa. Avain annetaan luennoilla.


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC) Terttu Hukka Suomi Kyllä