KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Toteutuskerta KEB-61350 2017-02

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Luento, Harjoitusryhmä, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Elina Vuorimaa-Laukkanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Kohderyhmät

Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä! Huomaa, että luennoilla on LÄSNÄOLOVELVOITE. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan. Laboratoriotutustumiseen ilmoittauduttava POPissa. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salsana moodlee lähetetään ilmoittautuneille elokuun lopussa.

Laboratoriokierros Mon 16.04.2018 12:30 - 12:30
Laboratoriokierros Mon 16.04.2018 14:30 - 14:30
Laboratoriokierros Thu 19.04.2018 09:00 - 09:00
Laboratoriokierros Thu 19.04.2018 11:00 - 11:00
Laboratoriokierros Thu 19.04.2018 13:30 - 13:30
Laboratoriokierros Fri 20.04.2018 10:30 - 10:30
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/01 Fri 09.03.2018 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/01 Fri 16.03.2018 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 23.03.2018 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 06.04.2018 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 13.04.2018 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla. Suomi Ei