KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Toteutuskerta KEB-61350 2017-01

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Harjoitusryhmä, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Marja Asp-Lehtinen, Elina Vuorimaa-Laukkanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Kohderyhmät

Biotekniikka , Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä! Huomaa, että luennoilla on LÄSNÄOLOVELVOITE. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan. Laboratoriotutustumiseen ilmoittauduttava POPissa. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta.

Laboratoriokierros 1 Thu 28.09.2017 09:00 - 09:00
Laboratoriokierros 2 Thu 28.09.2017 11:30 - 11:30
Laboratoriokierros 3 Thu 28.09.2017 14:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/02 Mon 25.09.2017 08:00 - 10:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 Tue 19.09.2017 08:00 - 10:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/02 Wed 20.09.2017 08:00 - 10:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/03 Thu 07.09.2017 08:00 - 10:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 Thu 21.09.2017 08:00 - 10:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla. Suomi Ei