FYS-1320 Fysiikan menetelmät, 5 op
Methods in Physics

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Jaakko Laaksonen, Juha Toivonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1320 2017-02 1 - 4 Jaakko Laaksonen
Leena Partanen
Juha Toivonen
Fysiikan eri alueisiin liittyviä harjoitustöitä raportteineen. Töissä käytetään laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä. Työt tehdään paritöinä. Kurssi korvaa osittain vanhan Fysiikan työt II -kurssin sekä sisältää laskennallisen fysiikan alkeita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustaidot laskennallisten työkalujen käytöstä (erityisesti Matlab) ja numeerisista menetelmistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät kokeellisen luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa käytettävät tutkimusvälineet ja osaa käyttää niitä valvotuissa olosuhteissa. Opiskelija osaa nimetä laboratorion työturvallisuussäännöt sekä soveltaa niitä muissakin laboratorioympäristöissä. Opiskelija löytää kokeiden ja fysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet erityisesti modernin fysiikan osalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosana lasketaan projektitöiden arvosanojen perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Moodle2-sivut         Opintomateriaali löytyy Moodle2:sta   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1320 Fysiikan menetelmät, 5 op FYS-1326 Methods in Physics, 5 op  
FYS-1320 Fysiikan menetelmät, 5 op FYS-1310 Fysiikan työt II, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 28.03.2017