FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka, 7 op
Fundamental University Physics III/Atomic Physics

Vastuuhenkilö

Matti Lindroos

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1260 2017-01 1 - 2 Matti Lindroos
Välikokeet tai loppukoe ja aina hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa -tunnistaa esitellyn fysiikan ilmion, osaa muodostaa ilmiota kuvaavan matemaattisen mallin, -ratkaisemaan mallista kysytyn suureen tai osaa manipuloida mallia vaadistusti. -Han osaa ratkaista kysytyn fysikaalisen suureen lukuarvon annettuja alkuarvoja kayttaen ja - osaa esittaa tuloksensa fysikaalisesti mielekkaalla tavalla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. katso oppikirjan sisällysluettelo kappaleet 3-7  samat asia jostain muusta modernin fysiikan kirjasta  alkuperaiset artikkelit 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Modern Physics.   P.A. Tipler and R.A. Llwellyn:       Third edition. W.H.Freeman and Comp., New York.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka, 7 op FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka, 7 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 28.03.2017