FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op
Fundamental University Physics I/Mechanics

Vastuuhenkilö

Jorma Keskinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1241 2017-01 1 - 2 Jorma Keskinen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja koe. Kokeen muodostaa joko kaksi välikoetta tai yksi tentti.
Laskuharjoitukset suoritetaan laskuharjoitusryhmissä, joihin ilmoittaudutaan Moodle -oppimisalustalla (likki yllä).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan liittyvän ongelman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait. Hän osaa ongelman kannalta oleelliset määritelmät ja periaatteet. Määritelmistä ja periaatteista opiskelija osaa johtaa tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Newtonin mekaniikan peruslait ja niiden soveltaminen     
2. Energiakäsite voimakentässä     
3. Suppeamman suhteellisuusteorian perusteet     
4. Relativistinen energetiikka     
5. Jatkumon mekaniikka     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Välikokeiden tai tentin arvosana, johon myös laskuharjoitukset vaikuttavat

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Understanding Physics, 2nd ed   Mansfield, M. ja O'Sullivan, C.   ISBN: 978-0-470-74637-0     Myös ensimmäinen painos.   Ei   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 28.03.2017