OPN-9000 Diplomityö, 30 op
Master's Thesis

Toteutuskerta OPN-9000 2017-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2017-2018.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Opinnäytetyön ohjaaja

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua varten. Diplomityö suoritetaan osana diplomityöseminaaria.