Ympäristötekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä ympäristötekniikan asiantuntemus toimia kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
- Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ympäristötekniikan alalla.
- Opiskelijalla on edellytykset ympäristötekniikan jatko-opintoihin omassa, toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa.
- Opiskelijalla on valmiudet ympäristötekniikan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtäviin sekä perusta osallistua alan tutkimus- ja opetustehtäviin elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla.
- Opiskelijalla on valmius siirtää tutkimustietoa käytännön sovelluksiin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Bio- ja ympäristötekniikka 27 op Suositeltava As prerequisite Bioengineering and Environmental Technology study module or corresponding knowledge. Esitietovaatimuksena Bio- ja ympäristötekniikan aineopintokokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Ympäristötekniikan maarakenteiden sivuaine 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-14006 Research Seminar 2 op IV  
KEB-23606 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production 4 op IV  
KEB-24000 Hydromekaniikka 4 op IV  
KEB-24206 Laboratory Course in Environmental Engineering 5 op V  
KEB-24306 Remediation of Contaminated Environment 3 op IV  
KEB-24500 Laitossuunnittelu 5 op V  
Yhteensä 23 op  

Täydentävät opintojaksot

Kaikki KEB-25- ja KEB-24-alkuiset opintojaksot soveltuvat täydentäviksi opintojaksoiksi.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-16206 Special project in Environmental and Energy Engineering 2-8 op V  
KEB-24100 Verkostosuunnittelu 5 op 2  
KEB-25206 International Water Policy and Management 3 op 1  
KEB-25300 Hydrologia 3 op 2  
KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 6 op 3  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
RAK-42130 Paikkatietoanalyysi 5 op  

1. Luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2017-2018
2. Suositellaan opiskelijoille yhdyskuntatekniikkapainotukseen. Samoin Ympäristötekniikan maarakenteiden sivuaine on hyödyllinen yhdyskuntatekniikkapainotuksessa.
3. Suositellaan opiskelijoille teollisuuspainotukseen.

Päivittäjä: Pulkkinen Johanna, 07.03.2017