Energia- ja biojalostustekniikka, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Antti Oksanen, Jukka Konttinen

Osaamistavoitteet

- - Antaa opiskelijalle hyvän voimalaitos-, poltto- tai biojalostustekniikan tuntemuksen
- Opiskelija pystyy arvioimaan prosessien ja laitteiden toimivuutta sekä luomaan uusia prosesseja ja laitteita.
Antaa pätevyyden energia- ja biojalostusalan tutkimus-, tuotekehitys-, konsultointi-, käyttö- ja myyntitehtäviin mm. energia- ja biojalostamoyhtiöissä ja niiden laitteita valmistavissa yhtiöissä, kattila- ja poltinteollisuudessa, suunnittelutoimistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
- Antaa valmiudet diplomityön tekoon ja tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaatiotekniikka 30 op Suositeltava
Energia- ja prosessitekniikka 26 op Suositeltava
Kone- ja tuotantotekniikka 27 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 26 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op 2   IV  
KEB-43200 Voimalaitostekniikka 5 op 1, 2   IV  
KEB-43300 Ydinvoimalaitokset 4 op 2   IV  
KEB-43500 Energiatalous 5 op 1, 2   IV  
KEB-45100 Polttotekniikka 5 op 2   IV  
KEB-45700 Reaktiiviset virtaukset 7 op 2   IV  
KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 6 op 1, 2   V  
KEB-48300 Biojalostamon mitoitus 4 op 1   V  
KEB-63250 Teollinen orgaaninen kemia 3 op 1   IV  
KEB-64100 Katalyyttikemia 3 op 1   V  
MEI-36200 Kitkallinen virtaus 5 op 2   IV  

1. Valittava 26 opintopistettä. Koskee biojalostustekniikan painotusta
2. Valittava 26 opintopistettä. Koskee voimalaitos- ja polttotekniikan painotusta

Täydentävät opintojaksot

1) Kaikki KEB-4... alkuiset opintojaksot kelpaavat myös täydentäviin opintoihin. 2) Täydentävien opintojen valintojen painotuksesta kannattaa keskustella syventymisvaihtoehdon vastuuhenkilön kanssa. 3) Jos haluaa painottaa opintojaan vahvasti talouden puolelle niin kurssin KEB-43500 Energiatalous rinnalle voi ottaa esim. kurssin DEE-23030 Sähkömarkkinat ja/tai lisäksi vielä jonkin talouspuolen kurssin. Tästä kannattaa keskustella kuitenkin ensi vastuuprofessorin kanssa. 4) Ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit käyvät myöskin täydentäviin opintoihin. Niistä kannattaa kutenkin keskustella etukäteen tai vimeistään perille saavuttua sähköpostilla vastuuprofessorin kanssa. 5) Opiskelijan tulee huomioida, että joillakin opintojaksoilla esitietovaatimukset ovat ehdottomat laboratoriotyöturvallisuuden vuoksi. Orgaanisen kemian työt 1 vaaditaan esitiedoiksi (ehdottomasti) labratyöturvallisuus 2 op ja Kemian perustyöt 6 op.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op 1 IV  
DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät 4 op 2 V  
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op 1 V  
DEE-53000 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op 3 V  
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet 5 op 2 V  
DEE-53020 Tuulivoiman perusteet 5 op 2 V  
DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op 1 V  
FYS-3106 Aerosol Physics 5 op 1 V  
KEB-14006 Research Seminar 2 op 3 IV  
KEB-16206 Special project in Environmental and Energy Engineering 2-8 op 3 V  
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op 2 V  
KEB-23606 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production 4 op 2 IV  
KEB-24000 Hydromekaniikka 4 op 1 IV  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op 2 V  
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op 2 IV  
KEB-45100 Polttotekniikka 5 op 2 IV  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op 1 IV  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op 2 IV  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op IV  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op 3 IV  
KEB-64046 Organic Chemistry 2 4 op 2 V  
KEB-65305 Synteesiteknologia 6 op 2 V  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op 3 IV  
MAT-02700 Operaatiotutkimus 4 op 1 IV  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op 1 IV  
MEI-36200 Kitkallinen virtaus 5 op 1 IV  
MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka 5 op 2 IV  
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu 5 op 1 IV  
MEI-60400 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 3 op  
MEI-66006 Systems RAMS Engineering 5 op 1 V  

1. Koskee Voimalaitos- ja Polttotekniikan painotuksia
2. Koskee Biojalostustekniikan painotusta
3. Koskee kaikkia painotuksia

Lisätiedot

Energia- ja biojalostustekniikan pääaine, 50 op, kattaa vastaavan 30 op pääaineen sunntautumisvaihtoehdot
- polttotekniikka
- voimalaitostekniikka
- biojalostustekniikka

tarjoten näin erittäin vahvan kokonaisuuden opiskelijalle toimia tällä alalla. Energia- ja biojalostustekniikan opetus koostuu alan yleisistä teoreettisista perusteista ja sovelluksista sisältäen mm. seuraavia erikoistumisalueita:
- energiatalous
- energiatekniikan informaatiojärjestelmät
- höyryvoimalaitokset, kaasuturbiinit, polttomoottorit
- yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) sekä kaukolämmitys
- ydinvoimalaitokset, reaktoritekniikka, turvajärjestelmät
- uudet voimalaitos- ja polttotekniikat kuten kaasutus, leijutekniikka ja paineistettu poltto
- uusiutuvat energialähteet
- ilmansuojelutekniikka, päästöt, ilmastonmuutos
- höyrykattilat, polttimet sekä eri polttoaineet ja -tavat
- palamisen aineen- ja lämmönsiirto
- palamisen perusilmiöt, hallitsevat teoriat ja termodynamiikka, reaktiokinetiikka
- polttoprosessit ja palamisen päästöt
- polttoprosessien ja reaktiivisten virtausten numeerinen mallinnus ja simulointi, polton aerodynamiikka
- palamisen ja turbulenssin vuorovaikutus

Sopivalla sivuaineen valinnalla, kuten teollisuustalous, tutkinto antaa erinomaiset valmiudet energia-alan johtotehtäviin.

Jos opiskelija haluaa saada kattavat tiedot sekä energian tuotannosta että sähkövoimatekniikasta kannattaa Voimalaitostekniikan syventäviin opintoihin yhdistää sähkötekniikasta kurssi Tutkimusinsinöörin aineopinnot, 25 op, tai kurssi Tutkimusinsinöörin syventävät opinnot, 30 op.

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 24.03.2017