Energia- ja biojalostustekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Konttinen

Osaamistavoitteet

- - Antaa opiskelijalle hyvän voimalaitos-, poltto- tai biojalostustekniikan tuntemuksen.
- Opiskelija pystyy arvioimaan prosessien ja laitteiden toimivuutta sekä luomaan uusia prosesseja ja laitteita.
- Antaa pätevyyden energia- ja biojalostusalan tutkimus-, tuotekehitys-, konsultointi-, käyttö- ja myyntitehtäviin mm. energia- ja biojalostamoyhtiöissä ja niiden laitteita valmistavissa yhtiöissä, kattila- ja poltinteollisuudessa, suunnittelutoimistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
- Antaa valmiudet diplomityön tekoon ja tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaatiotekniikka 30 op Suositeltava
Energia- ja prosessitekniikka 26 op Suositeltava
Kone- ja tuotantotekniikka 27 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kestävän kehityksen konejärjestelmät op

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opiskelijan tulee huomioida, että joillakin opintojaksoilla esitietovaatimukset ovat ehdottomat laboratoriotyöturvallisuuden vuoksi. Orgaanisen kemian työt 1 vaaditaan esitiedoiksi (ehdottomasti) labratyöturvallisuus 2 op ja Kemian perustyöt 6 op.

Valittava vähintään 24 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op 3   V  
KEB-23606 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production 4 op 3   IV  
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op 2, 3   IV  
KEB-43200 Voimalaitostekniikka 5 op 4   V  
KEB-43300 Ydinvoimalaitokset 4 op 4   V  
KEB-43500 Energiatalous 5 op 4   IV  
KEB-45100 Polttotekniikka 5 op 2, 3   IV  
KEB-45700 Reaktiiviset virtaukset 7 op 4   IV  
KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 6 op 1, 4   V  
KEB-48300 Biojalostamon mitoitus 4 op 1   V  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op 3   IV  
KEB-63250 Teollinen orgaaninen kemia 3 op 3   IV  
KEB-64100 Katalyyttikemia 3 op 3   V  
MEI-36200 Kitkallinen virtaus 5 op 4   IV  

1. Valittava 2 opintojaksoa. pakollinen biojalostustekniikan painotuksessa
2. Valittava 2 opintojaksoa. Pakollisia voimalaitos- ja polttotekniikan painotuksessa
3. Valittava 14 opintopistettä. Vaihtoehtoisia biojalostustekniikan painotuksessa, johon kuuluvat myös kurssit KEB-43200 Voimalaitostekniikka, KEB-43500 Energiatalous ja KEB-45700 Reaktiiviset virtaukset
4. Valittava 14 opintopistettä. Voimalaitostekniikan vaihtoehdossa kurssit KEB-43300 Ydinvoimalaitokset ja KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus ovat keskenään vaihtoehtoisia.

Täydentävät opintojaksot

1) Kaikki KEB-4... alkuiset opintojaksot kelpaavat myös täydentäviin opintoihin. 2) Täydentävien opintojen valintojen painotuksesta kannattaa keskustella syventymisvaihtoehdon vastuuhenkilön kanssa. 3) Jos haluaa painottaa opintojaan vahvasti talouden puolelle niin kurssin KEB-43500 Energiatalous rinnalle voi ottaa esim. kurssin DEE-23030 Sähkömarkkinat ja/tai lisäksi vielä jonkin talouspuolen kurssin. Tästä kannattaa keskustella kuitenkin ensi vastuuprofessorin kanssa. 4) Ulkomailla opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit käyvät myöskin täydentäviin opintoihin. Niistä kannattaa kutenkin keskustella etukäteen tai vimeistään perille saavuttua sähköpostilla vastuuprofessorin kanssa.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op IV  
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op V  
DEE-53000 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op V  
DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op V  
FYS-3106 Aerosol Physics 5 op IV  
KEB-14006 Research Seminar 2 op IV  
KEB-24000 Hydromekaniikka 4 op IV  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op 1 V  
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op 1 IV  
KEB-45700 Reaktiiviset virtaukset 7 op V  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op 1 IV  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op IV  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op IV  
KEB-64046 Organic Chemistry 2 4 op 1 IV  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op IV  
MAT-02700 Operaatiotutkimus 4 op IV  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op IV  
MEI-36000 Virtausoppi 5 op IV  
MEI-36200 Kitkallinen virtaus 5 op IV  
MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka 5 op IV  
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu 5 op IV  
MEI-60400 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 3 op IV  
MEI-66006 Systems RAMS Engineering 5 op V  
TTA-31010 Yrityksen talous 4 op V  

1. Nämä täydentävät opintojaksot koskettavat vain biojalostustekniikan painotusta. Opiskelijan tulee huomioida, että joillakin opintojaksoilla esitietovaatimukset ovat ehdottomat laboratoriotyöturvallisuuden vuoksi. Orgaanisen kemian työt 1 vaaditaan esitiedoiksi (ehdottomasti) labratyöturvallisuus 2 op ja Kemian perustyöt 6 op.

Lisätiedot

Energia- ja biojalostustekniikan pääaine voidaan painottaa kolmeen eri alueeseen:
- polttotekniikka
- voimalaitostekniikka
- biojalostustekniikka

Pääaineen opetus koostuu alan yleisistä teoreettisista perusteista ja sovelluksista sisältäen mm. seuraavia erikoistumisalueita:
- energiatalous
- energiatekniikan informaatiojärjestelmät
- höyryvoimalaitokset, kaasuturbiinit, polttomoottorit
- yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) sekä kaukolämmitys
- ydinvoimalaitokset, reaktoritekniikka, turvajärjestelmät
- uudet voimalaitos- ja polttotekniikat kuten kaasutus, leijutekniikka ja paineistettu poltto
- uusiutuvat energialähteet
- ilmansuojelutekniikka, päästöt, ilmastonmuutos
- höyrykattilat, polttimet sekä eri polttoaineet ja -tavat
- palamisen aineen- ja lämmönsiirto
- palamisen perusilmiöt, hallitsevat teoriat ja termodynamiikka, reaktiokinetiikka
- polttoprosessit ja palamisen päästöt
- polttoprosessien ja reaktiivisten virtausten numeerinen mallinnus ja simulointi, polton aerodynamiikka
- palamisen ja turbulenssin vuorovaikutus

Sopivalla sivuaineen valinnalla, kuten teollisuustalous, tutkinto antaa erinomaiset valmiudet energia-alan johtotehtäviin.

Jos opiskelija haluaa saada kattavat tiedot sekä energian tuotannosta että sähkövoimatekniikasta kannattaa Voimalaitostekniikan syventäviin opintoihin yhdistää sähkötekniikasta kurssi Tutkimusinsinöörin aineopinnot, 25 op, tai kurssi Tutkimusinsinöörin syventävät opinnot, 30 op.

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 24.03.2017