Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavat opinnot, 19 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 27 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet 5 op II  
Yhteensä 5 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ASE-1130 Automaatio 6 op 3   II  
DEE-11000 Piirianalyysi 4 op 3   II  
DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät 4 op 3   II  
ELT-81150 Ympäristöterveyden perusteet 3 op   III  
KEB-21600 Ympäristöanalytiikka 3 op 1   II  
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op 1, 2   I  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op 1   II  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op 1   II  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op 2   II  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op 2   II  
MEI-01100 Teknillinen dokumentointi 4 op 3   II  
MEI-02100 Mekaniikka 6 op 3   II  
MOL-11200 Materiaalit 6 op 3   II  
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi 5 op   II  

1. Valittava 0 opintopistettä. Bio- ja ympäristötekniikan opiskelijoille. Opintojaksot ovat pakollisia esitietoja bio- ja ympäristötekniikan aineopintokokonaisuuteen.
2. Valittava 0 opintopistettä. Kemian pää- tai sivuaineopiskelijoille: valitaan laboratoriotyturvallisuus ja -työtavat, fysikaalinen kemia 2 ja joko orgaaninen kemia 1 tai fysikaalinen kemia 1 siten, että toinen sisältyy perusopintoihin ja toinen suuntaaviin.
3. Valittava 0 opintopistettä. Suositellaan energia- ja prosessitekniikan pääaineopiskelijoille.

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 24.03.2017